home  referenties  links  contact

Informatie

Hoe kan u meehelpen om een zo gunstig mogelijk certificaat te bekomen?
Een heel belangrijk deel van de audit voor een energieprestatiecertificaat bestaat uit het bepalen van de isolatie in uw woning. De energiedeskundige zal steeds proberen visueel vast te stellen of er al dan niet isolatie aanwezig is en zo ja welke isolatie en hoe dik die is. Dat is echter niet altijd gemakkelijk. Er zijn een aantal gegevens die de energiedeskundige mag gebruiken om bijvoorbeeld isolatielagen die er wel zijn maar die hij niet kan zien toch in rekening te brengen. Bijvoorbeeld: informatie van een buurman, die gezien heeft welke isolatiematerialen gebruikt werden tijdens het bouwen van de woning, mag niet gebruikt worden. Volgende bewijsmaterialen worden wel aanvaard:

  • lastenboeken van uw architect
  • foto's van tijdens renovaties of uitbreidingen 
  • facturen met voldoende gedetailleerde info over materialen 
  • subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid 
  • werfverslagen, postinterventiedossier 
  • vorderingsstaten 
  • eventuele EPB-aangifte 
  • eventueel EPC

Als er plannen van het gebouw zijn, gelieve dan een kopie ter beschikking te stellen van de auditeur. Het is in uw voordeel om zoveel mogelijk informatie ter beschikking te houden. Als er geen informatie beschikbaar is, zal gebruik gemaakt worden van standaardwaarden, die afhankelijk zijn van het bouwjaar van uw woning en het 'uitzicht' van uw muur, vloer of dak.